In 4 stappen naar een investering

Investeren is een grote stap. Een goede voorbereiding is daarom heel belangrijk.

Investeren doet u niet zomaar, u moet zich eerst goed voorbereiden en laten informeren. Wij van LHP Vastgoed zijn u graag van dienst en informeren u graag over de percelen, de voordelen van het investeren en waar uw kansen liggen als u er voor kiest om een grond te kopen.

1). Koopovereenkomst tekenen

Als u na goed informeren heeft besloten om te investeren in grond, dan maakt een medewerker van LHP Vastgoed een afspraak met u. Een koopovereenkomst wordt dan met u doorgenomen, uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen over uw investering. Is voor u alles duidelijk en weet u 100% zeker dat u tot aankoop wilt overgaan, dan wordt de koopovereenkomst getekend!

2). Opmaken dossier

De notaris maakt aan de hand van de getekende koopovereenkomst een dossier aan voor u. Het kan voorkomen dat de notaris u een vragenlijst stuurt, waarin onder andere wordt gevraagd of de aankoop op uw naam moest worden gesteld, of bij schenking op naam van uw kinderen of kleinkinderen. Ook wordt er gevraagd naar een kopie van uw identiteitsbewijs.

3). Goedkeuren van de conceptakte

Is alle nodige informatie verzameld? Dan wordt er een conceptakte opgesteld door de notaris. Deze conceptacte wordt vervolgens ter goedkeuring naar u en de verkoper gestuurd. De conceptakte is een kladversie van de uiteindelijke akte van levering. De totale som van uw aankoop en een specificatie van de kosten (kosten van verkaveling, het Kadaster, de notaris, de overdrachtsbelasting), staan op de nota van afrekening. Wanneer u de totale som van de nota van afrekening heeft overgemaakt naar de derdengelden-rekening van de notaris, kan de overdracht plaatsvinden.

4). De overdracht

Ongeveer 3 weken na ondertekening van de koopovereenkomst, vindt de overdracht plaats. Wanneer de leveringsakte is gepasseerd bij de notaris, bent u de trotse eigenaar van de kavel. Na de overdracht zal de notaris dit melden bij het Kadaster, daar wordt er voor gezorgd dat deze informatie wordt opgenomen in het register. Een dag na de overdracht controleert de notaris of de wijzigingen goed zijn doorgevoerd bij het Kadaster. Als alles overeenkomt, wordt er door de notaris een koopsom overgemaakt naar de verkoper. De officiële Akte van levering wordt daarna opgemaakt, deze akte is uw eigendomsbewijs en ontvangt u van de notaris.